รายละเอียดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและสิ่งประดิษฐ์โรงเรียนเอกชน จ.ปทุมธานี ปีการศึกษา 2559

 

 รายละเอียดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและสิ่งประดิษฐ์โรงเรียนเอกชน จ.ปทุมธานี ปีการศึกษา 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

 "การแข่งขันทักษะทางวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ โรงเรียนเอกชน จ.ปทุมธานี" ปีการศึกษา 2559  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

การประชุมชี้แจงการแข่งขันของศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559  เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอาคารสง่า-ละม่อม ชั้น 1 โรงเรียนเรียนผ่องสุวรรณวิทยา
หมายเหตุ ทางศูนย์จัดเตรียมเกณฑ์การแข่งขันไว้ให้ครูทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม
 
 
 

ตารางสอบ O-NET 2560

ตารางสอบ O-NET 2560

กำหนดการปีการศึกษา 2559

back to school

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา  ภาคต้น     ปีการศึกษา   2559
16-พ.ค.-59 เปิดเทอมภาคต้น 
16-มิ.ย.-59 วันไหว้ครู
24-มิ.ย.-59 วันสุนทรภู่ ,จัดฐานการเรียนรู้
1-ก.ค.-59 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
15-ก.ค.-59 วันอาสาฬหบูชา  , วันเข้าพรรษา,จัดฐานการเรียนรู้
  นำเทียนจำนำพรรษาถวาย ณ วัดสายไหม
  นำเทียนจำนำพรรษาถวาย ณ วัดปัญญานันทาราม)
29-ก.ค.-59 วันภาษาไทย  ,จัดฐานการเรียนรู้
11-ส.ค.-59 วันแม่ , จัดฐานการเรียนรู้
22-ส.ค.-59 สัปดาห์วิทยาศาสตร์
  จัดฐานการเรียนรู้
29-ต.ค.-59 ประชุมผู้ปกครอง , รายงานผลการพัฒนาผู้เรียน

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอยู่ที่: Home News and Events