กำหนดการปีการศึกษา 2559

back to school

* เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2559  วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559

* จำหน่ายเสื้อผ้านักเรียน 18 - 30 เมษายน 2559

* ชำระค่าแบบเรียน อุปกรณ์และประกันอุบัติเหตุ 25 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2559

* ชำระค่าธรรมเนียมการเรียน 1 - 12 พฤษภาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมปรับพื้นฐาน 2559

โรงเรียนจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๕ เมษายน ถึงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

   
   
   
   
   
   

 

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา2559

 

  ชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
  ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
  เวลา 09.00-15.00 ทุกวัน (ไม่เว้นวันเสาร์และอาทิตย์)
  โทร 02-531-2197, 086-328-5280
  *สนใจติดต่อซื้อระเบียบการได้ที่ห้องธุรการ จำหน่ายชุดละ 60 บาท
 
 
 
 
 
 
คุณอยู่ที่: Home News and Events