รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา2559

 

  ชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
  ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
  เวลา 09.00-15.00 ทุกวัน (ไม่เว้นวันเสาร์และอาทิตย์)
  โทร 02-531-2197, 086-328-5280
  *สนใจติดต่อซื้อระเบียบการได้ที่ห้องธุรการ จำหน่ายชุดละ 60 บาท
 
 
 
 
 
 

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการและสิ่งประดิษฐ์โรงเรียนเอกชน จ.ปทุมธานี ปีการศึกษา 2558

 

 ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการและสิ่งประดิษฐ์โรงเรียนเอกชน จ.ปทุมธานี ปีการศึกษา 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  • ดาวน์โหลด ผลการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-6
  • ดาวน์โหลด ผลการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3
  • ดาวน์โหลด ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง  ระดับ ป.4-6
  • ดาวน์โหลด ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง  ระดับ ม.1-3
  • ดาวน์โหลด ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ป.4-6
  • ดาวน์โหลด ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.1-3
  • ดาวน์โหลด ผลการแข่งขันทางการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ป.4-6 
  • ดาวน์โหลด ผลการแข่งขันทางการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1-3
  • ดาวน์โหลด ผลการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.1-6
  • ดาวน์โหลด ผลการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ระดับ ม.1-3

 

 
 
 
 
 
 

 

นักเรียนรับทุนพระราชทาน

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการศึกษานักเรียนทุนพระราชทาน ของเด็กหญิงภัทรวี วิจิตร ชั้นป.๒/๒ ซึ่งนักเรียนได้รับทุนตั้งแต่ชั้นอนุบาล๒ ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

 

คุณอยู่ที่: Home News and Events