นักเรียนรับทุนพระราชทาน

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการศึกษานักเรียนทุนพระราชทาน ของเด็กหญิงภัทรวี วิจิตร ชั้นป.๒/๒ ซึ่งนักเรียนได้รับทุนตั้งแต่ชั้นอนุบาล๒ ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

 

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันฯ แต่ละประเภท

 

 รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันฯ แต่ละประเภท

การแข่งขันทักษะทางวิชาการและสิ่งประดิษฐ์โรงเรียนเอกชน จ.ปทุมธานี ปีการศึกษา 2558

 

  • ดาวน์โหลด รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันวิทยาศาสตร์ ระดับประถม (ณ วันที่ 2 ก.ย. 2558)
  • ดาวน์โหลด รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยม (ณ วันที่ 2 ก.ย. 2558)

โปรดตรวจสอบรายชื่อแต่ละรายการที่เข้าแข่งขัน หากโรงเรียนใดไม่มีรายชื่อในการแข่งขันตามที่ส่งใบสมัครมา กรุณาแจ้งกลับมาที่อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทรแจ้งตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้

 
 
 

"การแข่งขันทักษะทางวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ โรงเรียนเอกชน จ.ปทุมธานี" ปีการศึกษา 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

 "การแข่งขันทักษะทางวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ โรงเรียนเอกชน จ.ปทุมธานี" ปีการศึกษา 2558 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 
 
 

เอกสารอบรมการเตรียมความพร้อมสู่ O-NET

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สทศเอกสารการอบรม "การนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน"

 

วันที่ 13 มิถุนายน 2558 โดย รศ.ดร. สัมพันธ์   พันธุ์พฤกษ์    ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

ณ ห้องประชุมโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา

 

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอยู่ที่: Home News and Events