ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการและสิ่งประดิษฐ์โรงเรียนเอกชน จ.ปทุมธานี ปีการศึกษา 2558

 

 ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการและสิ่งประดิษฐ์โรงเรียนเอกชน จ.ปทุมธานี ปีการศึกษา 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 • ดาวน์โหลด ผลการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-6
 • ดาวน์โหลด ผลการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3
 • ดาวน์โหลด ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง  ระดับ ป.4-6
 • ดาวน์โหลด ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง  ระดับ ม.1-3
 • ดาวน์โหลด ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ป.4-6
 • ดาวน์โหลด ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.1-3
 • ดาวน์โหลด ผลการแข่งขันทางการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ป.4-6 
 • ดาวน์โหลด ผลการแข่งขันทางการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1-3
 • ดาวน์โหลด ผลการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.1-6
 • ดาวน์โหลด ผลการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ระดับ ม.1-3

 

 
 
 
 
 
 

 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์

 

 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการและสิ่งประดิษฐ์โรงเรียนเอกชน จ.ปทุมธานี ปีการศึกษา 2558

 

 • ดาวน์โหลด สรุปจำนวนโรงเรียนที่เข้าแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถม (ณ วันที่ 20 พ.ย. 2558)
 • ดาวน์โหลด สรุปจำนวนโรงเรียนที่เข้าแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยม (ณ วันที่ 16 พ.ย. 2558)
 • ดาวน์โหลด เกณฑ์การแข่งขันกลุ่มสาระฯ วิทย์  (ณ วันที่ 16 พ.ย. 2558)
 • ดาวน์โหลด แผนผังสถานที่จัดการแข่งขันฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์  (ณ วันที่ 20 พ.ย. 2558)

 

 
 
 

ฝึกทำข้อสอบออนไลท์(PISA)

1.เข้าไปที่เว็บไซท์  http://pisaitems.ipst.ac.th/

2. สมัครเป็นสมาชิก

3.เลือกข้อสอบ

นักเรียนรับทุนพระราชทาน

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการศึกษานักเรียนทุนพระราชทาน ของเด็กหญิงภัทรวี วิจิตร ชั้นป.๒/๒ ซึ่งนักเรียนได้รับทุนตั้งแต่ชั้นอนุบาล๒ ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

 

คุณอยู่ที่: Home News and Events