ตารางสอบ O-NET 2560

ตารางสอบ O-NET 2560

ตู้รับบริจาคปีการศึกษา 2558

โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา ได้จัดตั้งตู้รับบริจาคเงิน ให้กับคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมบริจาคเงินให้กับวัดสายไหม ประจำปีการศึกษา 2558 ได้เงินจำนวน15,200 บาท 

 

กำหนดการปีการศึกษา 2559

back to school

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา  ภาคต้น     ปีการศึกษา   2559
16-พ.ค.-59 เปิดเทอมภาคต้น 
16-มิ.ย.-59 วันไหว้ครู
24-มิ.ย.-59 วันสุนทรภู่ ,จัดฐานการเรียนรู้
1-ก.ค.-59 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
15-ก.ค.-59 วันอาสาฬหบูชา  , วันเข้าพรรษา,จัดฐานการเรียนรู้
  นำเทียนจำนำพรรษาถวาย ณ วัดสายไหม
  นำเทียนจำนำพรรษาถวาย ณ วัดปัญญานันทาราม)
29-ก.ค.-59 วันภาษาไทย  ,จัดฐานการเรียนรู้
11-ส.ค.-59 วันแม่ , จัดฐานการเรียนรู้
22-ส.ค.-59 สัปดาห์วิทยาศาสตร์
  จัดฐานการเรียนรู้
29-ต.ค.-59 ประชุมผู้ปกครอง , รายงานผลการพัฒนาผู้เรียน

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมปรับพื้นฐาน 2559

โรงเรียนจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๕ เมษายน ถึงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

   
   
   
   
   
   

 

คุณอยู่ที่: Home News and Events