ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการและสิ่งประดิษฐ์โรงเรียนเอกชน จ.ปทุมธานี ปีการศึกษา 2557

 

 ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการและสิ่งประดิษฐ์โรงเรียนเอกชน จ.ปทุมธานี ปีการศึกษา 2557

 

 
 
 
 
 
 

 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการและสิ่งประดิษฐ์โรงเรียนเอกชน จ.ปทุมธานี ปีการศึกษา 2557

 

 การแข่งขันทักษะทางวิชาการและสิ่งประดิษฐ์โรงเรียนเอกชน จ.ปทุมธานี ปีการศึกษา 2557

 
 
 

กำหนดการ ปีการศึกษา 2557

 

  • เปิดเรียนปีการศึกษา 2557   วันที่ 15 พ.ค. 57
  • เข้ากลุ่มนักเรียนใหม่   วันที่ 29 เม.ย. - 9 พ.ค. 57
  • จำหน่ายหนังสือและแบบเรียน (นักเรียนเก่า)     วันที่ 22 เม.ย. - 11 พ.ค. 57
 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับอนุบาล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นอนุบาล 1-3 สำหรับผู้ปกครองเพื่อฝึก/ ทบทวนให้กับเด็กๆ ช่วงปิดภาคเรียน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คุณอยู่ที่: Home News and Events